1

Ďalší rast: Rozširujeme

Investícia do budúcnosti: V súčasnosti rozširujeme náš závod v Bielefelde. Vďaka tomu budeme mať k dispozícii potrebné priestorové kapacity pre ďalší rast. Rozširuje sa výroba, skladové plochy a kancelárie. V dôsledku stavebných zmien navyše zriadime showroom pre prezentáciu produktov a školiacich priestorov pre interné školenie.

02/18/2020
by Vanessa Dumke

„Rozšírenie nehnuteľnosti v Bielefelde je logickým dôsledkom vývoja našej firmy v posledných rokoch,“ vysvetľuje náš CEO Uwe Eschment. Od tej doby, ako sme sa sem v roku 2000 nasťahovali, sme nepretržite rástli. Avšak vo výrobe, v sklade a v kanceláriách boli kapacity vyčerpané. V poslednej dobe sme preto len v obmedzenej miere mohli prijímať nových zamestnancov a zvyšovať našu produktivitu. Vďaka prestavbe zväčšujeme priestor o viac než 40 percent.

Okrem iného investujeme do novej haly s rozlohou 1 100 metrov štvorcových. Táto nám poskytuje viac miesta pre výrobu a skladovanie koľajníc a valčekov. Už v roku 2008 sme rozšírili budovu, v ktorej vyrábame našu dopravnú techniku. Celkovo budeme mať v Bielefelde k dispozícii viac ako 5 000 metrov štvorcových výrobnej a skladovej plochy.

Showroom pre intralogistické riešenia

V dôsledku stavebných zmien navyše vytvoríme priestory pre názornú prezentáciu produktov. Tu máme k dispozícii showroom o rozlohe 300 metrov štvorcových. Poskytuje miesto na postavenie rôznych prvkov intralogistických riešení pozdĺž prekážkovej dráhy. „Môžete tam zažiť produkty, ktoré by sa inak museli zložito vysvetľovať,“ objasňuje Eschment. Nový showroom je viditeľný aj pre okoloidúcich na ulici. „Sme firma, ktorá je zakorenená na tomto mieste a je pre nás dôležité, aby sme boli prítomní aj vizuálne,“ dodáva Eschment.

Rast však potrebuje nielen miesto, ale aj zaangažovaných a výkonných zamestnancov. Preto plánujeme prijať ďalších zamestnancov, najmä vo vývoji a vo výrobe. Z tohto dôvodu rozširujeme aj kancelárske priestory o 300 metrov štvorcových a zariaďujeme v nich školiace priestory. Tieto budeme používať pre cielené odovzdávanie firemného know-how. „Stála podpora zamestnancov je pre nás dosť dôležitým faktorom v rozvoji firmy,“ hovorí Eschment.