1

Nové koľajnice pre dopravné zariadenia

Naše portfólio sme rozšírili o nové koľajnice na prepravu ťažkých nákladov na dopravných zariadeniach. Kladičkové koľajnice Mini pre vysoké zaťaženie sa od bežných produktov tohto druhu líšia v dvoch podstatných bodoch: Zákazník sa jednak môže rozhodnúť, či sa pri montáži použijú príchytné svorky alebo šrauby. V prípade, že sa nepoužijú šraubové spoje, zjednoduší to údržbu dopravných dráh. Na druhej strane sú koľajnice dostupné aj s kladičkami s nákolkom, ktoré umožňujú presné umiestnenie prepravovaných predmetov.

02/18/2020
by Vanessa Dumke

Dopravné elementy sú vykonaný z pozinkovaných plechových koľajníc, ktoré sú osadené kladičkami z brunovanej ocele. Vďaka ďalšiemu vývoju je možné koľajnice upevniť pomocou príchytných svoriek na bežných montážnych profiloch a na želanie sú dostupné s kladičkami s nákolkom. „Tým riešime dva problémy, ktoré pravidelne vídame u našich zákazníkov, a neuveriteľne tým uľahčujeme všedný deň v intralogistike,“ vraví náš CEO Uwe Eschment.

V mnohých prípadoch sú jednotlivé koľajnice prišraubované ku konštrukcii. V prípade, že je potrebné ich vymeniť alebo opraviť, musia sa najprv demontovať kladičky a až potom sa dajú uvoľniť šrauby. Často na prvý pohlaď nevidno, kde sa presne nachádzajú, čo navyše tiež komplikuje demontáž. Teraz dodávame systém, kde sú šrauby nahradené príchytnými svorkami. „Zaplnili sme tým medzeru na trhu,“ vraví Eschment. Niektorí zákazníci sa výslovne pýtali na koľajnice tohto druhu, pretože takéto riešenie doteraz nemohli nájsť.

Priestorovo úsporné intralogistické riešenie

Ďalšia výhoda tohto systému spočíva v kladičkách s nákolkom. S nimi je možné umiestniť predmety tak presne ako s vodiacimi koľajnicami, ale zaberajú menej miesta. Naše nové riešenie je preto dobrou alternatívou pre zákazníkov, ktorí nemajú k dispozícii veľa miesta. Zvláštnou prednosťou koľajníc sú extrémne presné kladičky s ľahkým chodom. Jedná sa o robustné komponenty z ocele s guličkovými ložiskami, ktoré sa môžu používať v teplotnom rozmedzí mínus 40 až plus 100 stupňov Celzia – bez naolejovania dokonca do 250 stupňov. Jedna kladička má maximálnu nosnosť 40 kilogramov. Na dopravných dráhach, kde sú zabudované tieto koľajnice, sa teda môžu bezproblémovo prepravovať aj ťažké náklady.

Koľajnice vyrábame podľa objednávky individuálne s požadovanou dĺžkou a rozstupom. Momentálne sú dostupné dve vykonania, ktoré sa líšia veľkosťou a nosnosťou: Pri variante RU-13ST majú kladičky priemer 12 milimetrov, šírku 16 milimetrov a nosnosť 30 kilogramov. Koľajnice sa vyrábajú podľa požiadaviek zákazníka v dĺžke až tri metre a je možné ich dodať okamžite.