1

Opäť podporujeme projekt pre deti s onkologickými ochoreniami

Príspevkom vo výške 4 000 eur opäť podporujeme bielefeldský projekt Fruchtalarm („Ovocný budíček“) nadácie von Laer Stiftung. Na 25 detských oddeleniach po celom Nemecku dobrovoľníci raz týždenne privezú deťom mobilný koktejlový bar a spestria im tak bežný nemočničný deň, ktorého priebeh určujú iní. Tradičným vianočným darom podporujeme už viac ako desať rokov predovšetkým dobročinné projekty v bezprostrednom susedstve nášho sídla. Dávame tak najavo vzťah k Bielefeldu, sídlu našej centrály.

02/18/2020
by Vanessa Dumke

 

„Sme si vedomí spoločenskej zodpovednosti a chceme sa o náš ekonomický úspech podeliť so znevýhodnenými ľuďmi,“ hovorí náš konateľ Uwe Eschment. Preto tiež v tomto roku nenakupujeme žiadne vianočné dary pre našich zákazníkov a namiesto toho venujeme 4 000 eur na dobročinné účely. Eschment: „V popredí je samozrejme fakt, že pomôžeme ľuďom, ktorí nemali v živote toľko šťastia. Preto odjakživa kladieme veľký dôraz na angažovanie sa v dobročinnej oblasti.“

Voľba opäť padla na bielefeldskú nadáciu von Laer Stiftung a podporu projektu Fruchtalarm Posilňuje sebavedomie a radosť zo života mladých onkologických pacientov a spestrí im všedný deň v nemocnici, kde sa všetko točí okolo ožarovania a chemoterapie. 210 dobrovoľníkov z projektu Fruchtalarm navštevuje s mobilnými koktejlovými barmi deti na 25 onkologických oddeleniach po celom Nemecku. Z džúsov, nektárov a sirupov miešajú spoločne s malými pacientmi koktejly priamo pri nemocničnom lôžku. Chemoterapia mení chuť a čuch detí, takže jedlo a pitie sú nepríjemnou povinnosťou. Intenzívna ovocná chuť aktivuje všetky vaše zmysly a zvyšuje motiváciu k pitiu.

Peniaze sú pre projekt Fruchtalarm veľkou pomocou pre trvalo udržateľnú realizáciu projektu. Projektová vedúca Brammert hovorí: „Projekt je financovaný výlučne z finančných darov, preto je jeho realizácia na detských onkologických oddeleniach možná len vďaka podpore zo strany ľudí a firiem, ktorí chcú pomôct.

Projekt Fruchtalarm inicioval otec jedného chorého dieťaťa v roku 2010. Už o dva roky neskôr bol tento projekt, financovaný výhradne z darov, integrovaný do bielefeldskej nadácie vo Laer Stiftung a do dnešnej doby sa rozrástol na 25 miest po celom Nemecku. Tento rok sme namiešali viac ako 28 000 koktejlov a ponúkli ich viac než 12 000 deťom. Ďalšie informácie o projekte nájdete na adrese www.fruchtalarm.info.