1

Štyria mladí ľudia započali svoje vzdelávanie

1. augusta sme u nás privítali štyroch nových študentov. Po prvý krát zaisťujeme praktickú časť štúdia pre jednu grafičku pre digitálne médiá a tlač a pre jedného tvorcu audiovizuálnych médií. Ostatní dvaja študenti absolvujú odbor obchodný referent pre veľkoobchod a zahraničný obchod a odborný pracovník skladovej logistiky.

02/18/2020
by Vanessa Dumke

„Po celé roky staviame na to, že si sami vzdeláme budúcich odborníkov a dlhodobo ich u nás integrujeme,“ vraví naša referentka personálneho oddelenia Julia Schäfer. Momentálne zamestnávame deväť študentov a zabraňujeme tak nedostatku pracovných síl. „Tešíme sa, že tým kladieme základný kameň v profesnom rozvoji mladých ľudí. Robí nám dobre čerstvý vietor, ktorý mladí ľudia prinesú do našich tímov,“, vraví Schäfer.

Študenti v marketingu

Po prvý krát posilňujeme marketingový tím mladými ľuďmi. Budúci tvorcovia médií sa zapoja napríklad do výroby produktových videí, brožúr a katalógov. Okrem toho získajú predstavu o firemných súvislostiach, online marketingu, organizácii akcií a analýze trhu a konkurencie. Medzi firmami, ktoré sa podieľajú na duálnom vzdelávaní, je náš odbor jedinečný. Preto sa nám ľahko podarilo obsadiť obidve miesta. Je skôr výnimkou, aby priemyselná firma ponúkala dva študijné odbory, ktoré pokrývajú takmer celý rozsah tvorby médií.

 „Aj o naše klasické učňovské miesta bol tohto roku znova enormný záujem,“ vraví Schäfer. Obidvaja študenti odborov obchodný referent pre veľkoobchod a zahraničný obchod a odborný pracovník skladovej logistiky prechádzajú cez rôzne oddelenia a poznávajú všetky oblasti činností, ktoré sa ich týkajú. „Náš koncept sa osvedčil,“ vraví Schäfer. „Spoločnosť TORWEGGE je v regióne uznávaným podnikom odborného vzdelávania.“