1

Teraz tiež študijný odbor Tvorca médií

Od tohto roka vzdelávame tiež tvorcov médií. Vďaka tomu rozširujeme našu pôsobnosť ako firma zabezpečujúca duálnej vzdelávanie a oslovujeme tak uchádzačov, ktorí by svoju profesijnú špecializáciu asi nehľadali v priemyselnom odvetví. K 1. augustu sme už prijali dvoch študentov. Posilňujú oddelenie marketingu a komunikácie s cieľom pripravovať informácie o produktoch a službách tak, aby lepšie vyhovovali cieľovým skupinám.

02/18/2020
by Vanessa Dumke

„Zatiaľ nie je bežné, aby priemyselné podniky ponúkali vzdelávanie ako pre digitálne a printové médiá, tak pre audio a video,“ hovorí naša referentka personálneho oddelenia Julia Schäferová. Ako prvá firma v regióne spájame kreatívnu činnosť s technickým obsahom. Medzi firmami, ktoré sa podieľajú na duálnom vzdelávaní, je náš odbor jedinečný. Klasické študijné odbory ponúkame aj naďalej: Obchodný referent/referentka pre veľkoobchod a zahraničný obchod, odborný informatik/informatička pre vývoj aplikácií a odborný pracovník skladovej logistiky. Celkom teda ponúkame päť profesií.

V auguste sa u nás začne v odbore Tvorca médií vzdelávať jeden mladý muž a jedna mladá žena. Svoj pracovný život začnú v rôznych oblastiach: Video a audio, a tiež digitálne a printové médiá. Duálne vzdelávanie je po troch rokoch ukončené skúškou u nemeckej Priemyselnej a obchodnej komory. Do tej doby sa študenti naučia vo firme a na odbornej škole všetko, čo musia vedieť pre každodennú prácu. Na odborných školách Robert-Bosch-Berufskolleg v Dortmunde a Berufskolleg Senne v Bielefelde získajú všeobecné odborné zručnosti a znalosti, ktoré sú u nás vo firme zmysluplne doplnené a môžu sa hneď využiť v práci.

Tvorcovia médií by mali byť prevzatí

„Po ukončení duálneho vzdelávania našich mladých ľudí spravidla berieme do stáleho pracovného pomeru. To by sme radi urobili aj v prípade tvorcov médií,“ hovorí Schäferová. Tím marketingu a komunikácie, ktorý sa momentálne skladá z dvoch ľudí, by sa mal nastálo rozšíriť. Takto reagujeme na rastúci význam tvorby médií aj v priemyselných firmách. Cieľom je sprostredkovávať informácie o produktoch a službách tak, aby z nich zákazníci mali najväčší možný úžitok. Napríklad vysvetľujúce videá názorne predstavujú funkcie a možnosti použitia kolies, dopravných zariadení alebo prepravných systémov.

„Sme inovatívna firma. To má byť vidieť nielen na našich komponentoch a intralogistických riešeniach, ale tiež na našej prezentácii na verejnosti,“ hovorí Schäferová. Z toho pre tím marketingu a komunikácie vyplýva stále viac nových projektov, na ktorých sa podieľajú aj študenti.