1 1

Transportný systém bez šoféra v prevádzke

Zrýchliť pracovné procesy a uľahčiť prácu zamestnancom – presne na tieto účely sme navrhli náš transportný systém bez šoféra (AGV) TORsten. Vyvinuli sme ho ako malé, ale obratné vozidlo, ktoré môže prepravovať cez obrovské výrobné a logistické haly náklad vážiaci až sedem ton. Na rozdiel od iných systémov AGV má systém TORsten vlastnú senzoriku a nie je viazaný indukčným ani optickým vedením. Preto sa môže prispôsobiť každému prostrediu a je možné ho používať multifunkčne.

02/18/2020
by Vanessa Dumke

Či už vo výrobe alebo v sklade, náš transportný systém bez šoféra TORsten sa dá použiť vo všetkých oblastiach intralogistiky: pri výstavbe veterných elektrární, v automobilovom priemysle, pri osadzovaní paliet v potravinárskom priemysle, v tlačiarňach alebo pri preprave triedených listov na nakladaciu rampu v zberných prepravných uzloch poskytovateľov zásielkových služieb.

Nasadenie vo vnútropodnikovej doprave a pri vychystávaní

Možnou oblasťou použitia systému TORsten je vnútropodniková doprava z príjmu tovaru do skladu. Transportný systém bez šoféra prevezme rozvoz tovaru na príslušné skladové miesta. Než sa systém TORsten bude môcť pustiť do diela, musí sa zmapovať priestor, kde bude jazdiť, a definovať na ňom rôzne koncové body. Aby systém AGV mohol splniť transportný príkaz, obdrží informácie o koncových bodoch, ku ktorým má jazdiť. Na základe týchto informácii sám vytvorí najkratšiu trasu skladom. V prípade, že súčasne jazdí viac vozidiel, navzájom sa medzi sebou koordinujú.

Systém Torsten môže pomáhať aj pri vychystávaní tovaru k človeku, napríklad pri montáži. V automobilovom priemysle sa dá pomocou systému TORsten najefektívnejšou cestou premiesťoval jednotlivé autodiely zo skladu ku konečnej montáži. Týmto spôsobom vozidlo zásobuje každého montéra dielmi, ktoré zabudováva do karosérie. Iná možnosť spočíva v tom, že sa na transportný systém bez šoféra naloží kompletná karoséria a ňou sa jazdí pozdĺž jednotlivých stanovísk montáže. Na jednotlivých pracoviskách potom pracovníci montujú do auta rôzne diely.

Transportný systém bez šoféra uľahčuje prácu

Kdekoľvek sa systém TORsten používa, existujú rôzne možnosti, ako ho naložiť: Jednou z možností je, že TORsten podíde transportnú dosku, na ktorej sa nachádza tovar, ktorý sa potom odvezie do skladu. Alebo sa tento transportný systém bez šoféra môže napojiť na valčekové dráhy a nakladať pomocou nich.

V sklade aj pri vychystávaní tovaru k človeku systém TORsten uľahčuje prácu odborným pracovníkom. Bez neho by museli sami chodiť po sklade, aby rozviezli tovar alebo ho vychystávali. Systém AGV sa konštruuje bez oje, takže montéri pri práci na rozdiel od iných nízkoplošinových zariadení nemusia pohybovať spracovávaným dielom.

Výkonný transportný systém bez šoféra

Systém TORsten je malý a obratný, a preto je možné ho bezproblémovo použiť v priestoroch, kam sa vidlicové vozíky kvôli svojej dĺžke nedostanú. Transportný systém bez šoféra tak splní svoj účel aj v najmenšom priestore a so svojou veľkosťou 1 285 x 835 milimetrov ponúka intralogistike priestorovo úsporné riešenie. V závislosti od vykonania prepravuje systém TORsten náklady vážiace 1,2 až 7 ton rýchlosťou 1,5 metra za sekundu. Okrem toho vďaka rôznym nadstavbám prepravuje najrôznejšie druhy materiálu a tovaru. Systém AGV má navyše zabudované snímače, vďaka ktorým včas rozpozná prekážky a zabráni kolíziám. Týmto spôsobom sa so systémom TORsten dajú vybudovať inteligentné a interaktívne pracoviská, na ktorých človek a stroj spolupracujú pri vykonávaní každodenných úloh.

Transportný systém bez šoféra TORsten nepretržite vyvíjame ďalej. Momentálne pracujeme na tom, aby sa dali pomocou systému TORsten ovládať aj robotické ramená. Výhľadovo teda bude možné aj to, že dokáže samostatne uložiť tovar do regálov alebo ho uchopiť.

Recent Articles