Zbohom PAU: kolesá bez znečisťujúcich látok

Mnoho plnogumové kolesá obsahujú rakovinotvorné polycyklické aromatické uhľovodíky (PAU), s ktorými zamestnanci a spotrebitelia manipulujú každý deň, bez toho, aby o tom vedeli. Preto teraz vyhlasujeme vojnu materiálom s obsahom PAU! Krok za krokom prenášame našu výrobu kompletne na nezávadné kolesá z termoplastických elastomerov (TPE). Začíname u našich kolies série STPK.

Vanessa Dumke
02/18/20

Dali sme si za úlohu reorganizovať trh a postarať sa o to, aby pracovníci a spotrebitelia už neprichádzali do kontaktu s kolesami obsahujúcimi PAU. Kolesá našej série STPK vypadajú na pohľad ako štandardné plnogumové kolesá, ale neobsahujú znečisťujúce látky. Navyše majú menší valivý odpor ako gumové kolesá, nezanechávajú stopy a nejavia známky oderu. Používajú sa napríklad v konštrukciách montážnych vozíkov.

Tiež v súvislosti s nariadením EÚ o chemických látkach „REACH“, ktoré reguluje prístup na trh pre látky s obsahom PAU, tým zdôrazňujeme náš postoj: „Konvenčné plnogumové kolesá sa často dovážajú z Ďalekého východu a obsahuje zdraviu škodlivé PAU. Chceme zákazníkom ponúknuť alternatívu, ktorá je kvalitná a môže konkurovať svojou cenou,“ vysvetľuje Nicolas Nimick, poverenec pre produktové údaje v tíme Volkera Langenscheidta u TORWEGGE. 

Kolesá STPK s krátkou dodacou lehotou

Hľadíme predovšetkým na zdravie zamestnancov a spotrebiteľov. PAU sú rakovinotvorné, reprodukčne toxické látky, ktoré menia dedičné informácie a vstrebávajú sa cez pokožku. „Preto sme tieto škodlivé látky chceli zredukovať na minimum. Tento rad kolies je z termoplastických elastomerov, ktoré sú schválené aj pre výrobu hračiek,“ hovorí Nimick. Okrem toho kolesá vyrábame výhradne v EÚ a máme tak pomerne krátke dodacie lehoty.

Kolesá STPK sú dostupné vo veľkostiach priemeru 100, 125, 160, 200, 250 a 400 milimetrov a so štandardnými ihlovými, guľôčkovými alebo klznými ložiskami. Navyše sa môžu vyrábať vo všetkých farbách RAL. Model s budúcnosťou: výrobcovia sú vďaka tomu imúnni aj proti ďalšiemu sprísneniu európskych nariadení o chemických látkach a PAU.