TORWEGGE Slovensko s.r.o.

TORWEGGE Slovensko s.r.o.
Ul. Svornosti 50
Bratislava SK-82106

Kontakt

Telefón: +421 2 452 413 25
Fax: +421 2 452 42 005
Webová stránka: www.torwegge.sk
E‑mail: info(at)torwegge.sk

Obchodný register: Sr o 85976/B
DIČ: SK 2023653544

 

Osobne ručiaci spoločník: Torwegge Verwaltungs GmbH, Bielefeld

Konatelia: Thomas Otto, Frank Hilbrich
DIČ: DE 126942199
Obchodný register: HRB 33532
Okresný súd Bielefeld

 

 

Zákaznícka podpora

S otázkami, reklamáciami a podnetmi sa môžete obrátiť na našu zákaznícku podporu na telefónnom čísle +49 (0)521 93417 – 0 alebo na e-mailovej adrese info(at)torwegge.de. Dotazy môžete odosielať aj prostredníctvom kontaktného formulára na našej internetovej stránke.

Platforma Európskej komisie pre riešenie sporov online: www.ec.europa.eu/consumers/odr/

 

Autorské a známkové právo

Autor sa snaží vo všetkých publikáciách rešpektovať autorské právo na použité obrázky, ilustrácie, nahrávky, videá a texty a používať obrázky, ilustrácie, nahrávky, videá a texty, ktoré vytvoril sám alebo ktoré nie sú chránené licenciou. Všetky značky a známky, ktoré sa uvádzajú na internetovej stránke a sú prípadne chránené tretími stranami, neobmedzene podliehajú ustanoveniam platného zámkového práva a vlastníckym právam príslušných vlastníkov. Na základe jednoduchého menovania sa nedá usúdiť, že značky nie sú chránené právami tretích strán! Autorské práva na zverejnené objekty vytvorené samotným autorom patria výlučne jemu. Rozmnožovanie alebo použitie takýchto ilustrácií, nahrávok, videí a textov v iných elektronických alebo tlačených publikáciách nie je bez výslovného súhlasu autora povolené.