CAD projektovanie

Do projektovania intralogistických riešení zahŕňame existujúce haly a konštrukčné diely. Naše riešenia potom posudzujeme ako prvok v intralogistickom systéme našich zákazníkov. Moderné CAD nástroje nám umožňujú presné a precízne projektovanie.

Konzultácia konceptu

Úzka spolupráca so zákazníkom a dôverný, priamy dialóg sú pre nás dôležité. Z tohto dôvodu dôkladne konzultujeme koncepty našich intralogistických riešení s našimi zákazníkmi. Týmto spôsobom zaručíme, že naše riešenia vyhovujú potrebám našich zákazníkov.

Ponuka

 

Na začiatku spolupráce od nás zákazníci dostanú detailnú ponuku. V nej sú uvedené všetky služby a výkony, ktoré poskytneme v súvislosti s projektom. Vďaka tomu sú všetky pracovné kroky, náklady a časový rozvrh úplne transparentné.

 

Plánovanie realizácie

 

Mať neustály prehľad o všetkom počas realizácie projektu považujeme za našu úlohu, a nie za úlohu našich zákazníkov. Skôr než začneme s projektom, načrtneme si všetky pracovné kroky, ktoré pripadajú počas fázy vývoja, zhotovenia a implementácie intralogistického riešenia. Predvídané, detailné plánovanie realizácie je pre nás samozrejmosťou.

  • To najdôležitejšie v projekte je, že sa na všetko myslí dopredu. A toto začleníme do podrobného a prehľadného plánovania času, nákladov a výkonov
  • Zákazník sa tak môže pokojne venovať vlastným úlohám, pretože vie, že jeho projekt je v dobrých rukách

 

Koordinácia všetkých zúčastnených strán

Na vývoji, zhotovení a implementácii intralogistického riešenia sa vždy zúčastňuje viacero strán. Tieto pochádzajú buď z našej spoločnosti alebo patria do siete kompetentných partnerov. Koordináciu všetkých zúčastnených strán samozrejme zabezpečujeme my.