Intralogistické riešenia

Pokiaľ ide o zlepšenie a zdokonalenie vnútropodnikového toku materiálov, potom sme ten správny partner. Vyvíjame riešenia na prepravovanie tovarov každého typu v závislosti od potrieb. Šírka pásu je veľká a okrem iného zahŕňa dopravné zariadenia na dopravovanie obrobkov, montážne systémy pre zlepšenie ergonómie na pracovisku alebo prepravné systémy bez vodiča, ako náš TORsten. Na základe presnej analýzy Vašich potrieb a požiadaviek pre Vás naplánujeme optimálne logistické riešenie.

Poradenstvo

 

Intralogistické riešenia sú často komplexné. Pred jeho obstaraním je preto potrebné intenzívne poradenstvo. Naši pracovníci sa počas projektovania riadia Vašimi želaniami a spoločne s Vami nájdu vhodné intralogistické riešenie.

 

Zistiť viac

Plánovanie a projektovanie

 

Počas realizácie projektu panuje medzi všetkými zúčastnenými a pri pracovných krokoch absolútna transparentnosť. Hladký a bezproblémový priebeh projektu je pre nás preto úplnou samozrejmosťou. Všetko máme pod kontrolou a vďaka našim bohatým skúsenostiam pristupujeme ku všetkým výzvam vždy suverénne.

 

Zistiť viac

 

„Intralogistické riešenie považujeme za optimálne až vtedy, keď spĺňa všetky požiadavky, očarí zákazníka a navyše poskytuje priestor pre neskoršie rozšírenia. Vďaka bezprostrednému kontaktu so zákazníkom dokážeme, ako špecialista na intralogistiku, vytvoriť optimálne riešenia!“

Kai Schultheiß, vedúci projektu

 

Realizácia

 

Po dokončení plánovania a konštrukcie spolu s technikou a vedením projektu prechádzame k realizácii. Pritom neustále stojíme po Vašom boku a staráme sa o projekt až do záverečného prevzatia, a v prípade potreby samozrejme aj potom. 

 

Zistiť viac

Dojmy z projektu