Dopravná technika

S našou dopravnou technikou sa vám podarí zlepšiť interný tok materiálu. Medzi komponentami pre dopravnú techniku nájdete okrem iného valčeky, valčekové dráhy, valčekové koľajnice a guličkové jednotky. Na želanie Vám dodáme kompletné riešenie, individuálne prispôsobené aj Vašim potrebám, a pomôžeme Vám už vo fáze projektovania. V prípade, že sa jedná o komplexnejšie aplikácie alebo automatizované riešenia, radi Vám poskytneme v našej oblasti Intralogistic solutions kompetentné poradenstvo.

Valčeky

 

Mnoho našich valčekov sa vyrába individuálne podľa Vašich požiadaviek a zamýšľaného účelu. Okrem toho ponúkame niekoľko štandardných vykonaní. Vďaka rôznym vykonaniam trubiek, čela, spracovania koncov hriadeľa a povrchových úprav ponúkame veľkú rozmanitosť variant.

 

K našim valčekom

Valčekové dráhy

 

Nezáleží na tom, koľko váži Váš prepravovaný tovar – naše valčekové dráhy pre vysoké zaťaženie optimalizujú dopravu v rámci Vášho závodu. Vďaka praktickému príslušenstvu môžete pri použití štandardných komponentov ešte efektívnejšie prepravovať rôzny tovar.

 

K našim valčekovým dráham

Dopravné kladičky

 

Naše rozmanité dopravné kladičky sa používajú v najrôznejších dopravných riešeniach, predovšetkým hlavne vo valčekových koľajniciach alebo spádových regáloch. Náš dodávaný program zahŕňa mnoho vykonaní a hmotnostných tried.

 

K našim dopravným kladičkám

Valčekové koľajnice

 

Naše valčekové koľajnice sú určené na efektívnejšiu prepravu najrôznejšieho tovaru a materiálu a vyhovujú konkrétnym potrebám. Sortiment siaha od najmenších kladičkových líšt pre spádové regály a prepravu ľahkých predmetov až po paletové a valčekové koľajnice pre vysoké zaťaženie.

 

K našim valčekovým koľajniciam

Guličkové jednotky

 

Guličkové jednotky Vám umožňujú ľahko posúvať, otáčať a smerovať prepravované predmety. Obratné guličkové jednotky sú určené na jednoduchú prepravu ľahkých až ťažkých predmetov.

 

K našim guličkovým jednotkám

Otočné vence

 

Naše otočné vence sú spojovacím prvkom určeným na prenos točivého pohybu podobne ako pri výkyvoch prednej nápravy na osi prívesu nákladného vozidla. Naše riešenia vyhovujú mnohým požiadavkám pri preprave tovaru bez ohľadu na veľkosť a hmotnosť.

 

K našim otočným vencom