Optimalizácia výrobnej linky vo firme adp Gauselmann

Nová výzva

 

Potom, ako výrobca výherných a hracích automatov z východného Vestfálska zväčšil svoj úsek pre konfiguráciu o ďalšiu montážnu halu, začal s hľadaním vhodného systému pre vnútropodnikový tok materiálu. Požadoval plnoautomatizovaný prepravný systém, ktorý by s čo najnižšími nákladmi a bez rizika vyriešil všetky požiadavky na intralogistiku a navyše zaručoval bezproblémové pripojenie na dopravné zariadenia poskytovateľa logistických služieb.

 

Komplexný systém správy montáže

 

S komplexným systémom správy montáže sme následne na to predložili trvalo udržateľný koncept, ktorý výrazne zjednoduší montážne práce a prepravu výherných a hracích automatov.

V prvej fáze projektu si naši obchodní zástupcovia pri pravidelných návštevách najprv urobili presný obraz o výzvach intralogistiky priamo na mieste. Následne sa uskutočnili rozsiahle poradenské a konzultačné sedenia. Počas nich predstavili projektoví vedúci aj výkresy, náčrty, fotografie a videá referenčných zariadení a porozprávali o skúsenostiach s týmito riešeniami. Týmto spôsobom boli zrejmé výhody a nevýhody rôznych systémov.

 

Klaus Lange, úsekový vedúci výroby koncových zariadení, adp Gauselmann GmbH

 

Nakoniec sa nainštalovalo na mieru šité riešenie, pozostávajúce z rôznych komponentov, ktoré do seba zapadajú podľa stavebnicového princípu TORWEGGE a spĺňajú najvyššie štandardy kvality. Konfiguračný úsek montážnej haly je vybavený 15 pracovnými plošinami pre inštaláciu hracích a výherných automatov, sedem na ľavej strane a osem na pravej strane. Na začiatku konfigurácie zariadenia dopravia mechanici vyrábané zariadenie pomocou zdvíhacieho vozíka na jednu z plošín. Na nej namontujú technológiu balíkov hier a technológiu na spracovanie peňazí, a kompletne namontujú skriňu v ergonomickej pracovnej výške.

Okolo pracovných plošín prebieha automatický systém toku materiálu v tvare U. V tomto prípade ide o akumulačný reťazový dopravník so zdvihom, ktorý kompletne zmontované zariadenia automatiky posunie a dopravuje v smere k logistickému centru. Vďaka novému zariadeniu už mechanici viac nemusia ručne manipulovať s automatmi. So zvýšenou rýchlosťou dopravovania je celý pracovný proces efektívnejší. 

Prekríženia medzi akumulačným reťazovým dopravníkom so zdvihom a montážnymi plošinami sme vybavili otočnými taniermi, aby zariadenia bolo možné prepravovať z montážnej haly smerom k logistickému centru. Tieto premiestnia hracie a výherné automaty prichádzajúce z montáže tak, že zmenia svoj smer na logistické centrum. Pre koordináciu prednosti v jazde, keď automat odchádza z montážnej plošiny a súčasne sa ďalšie zariadenie nachádza na akumulačnom reťazovom dopravníku, sa používa špeciálny softvér, ktorý riadi túto prednosť v jazde.