Rast cez zodpovednosť

Podnikateľský úspech pre nás neznamená len vyvíjanie dobrých riešení pre našich zákazníkov a rozvíjanie rastu našej spoločnosti. Vnímame ho tiež ako našu úlohu prevzatia zodpovednosti – za našich zamestnancov, za spoločnosť a za životné prostredie.

Zodpovednosť za našich zamestnancov

 

Kto pracuje u nás, stojí profesijne na pevnom základe. Rozsiahly koncept ďalšieho vzdelávania umožňuje našim zamestnancom profesijnú perspektívu. Našim zamestnancov však zabezpečujeme aj súkromne prostredníctvom dobrovoľných sociálnych plnení, medzi nimi podnikové dôchodkové a zdravotné poistenie.

 

Zodpovednosť za ostatných

 

Aj ľudia a životné prostredie mimo našej spoločnosti sú pre nás dôležití. Z tohto dôvodu podporujeme humanitárne organizácie. Dary, ktoré dostávame od zákazníkov, darujeme ďalej. Okrem toho darujeme peniaze, ktoré iné spoločnosti míňajú na dary pre zákazníkov. V neposlednom rade dbáme aj na životné prostredie. Nechceme ho nadmerne zaťažovať s našimi intralogistickými riešeniami a komponentmi.