Dodanie a montáž

 

Dodanie a montáž Vášho intralogistického riešenia u nás preberajú školení zamestnanci. Sú oboznámení s Vašim projektom a vedia, na čo musia dávať pozor a dbať pri montáži. Týmto spôsobom zaručíme odbornú a plynulú montáž Vášho riešenia, aby ste Vaše procesy mohli integrovať čo možno najrýchlejšie.

 

Uvedenie do prevádzky a školenie

 

Vaše intralogistické riešenie uvedieme do prevádzky. Pritom skontrolujeme, či sú splnené všetky funkcie. Na záver tiež zaškolíme Váš personál. Následne sa nové intralogistické riešenie odborne a bezpečne použije. Počas školení preberú naši zamestnanci aj potrebné údržbárske práce. Pretože si želáme, aby ste sa z našich intralogistických riešení dlho tešili a aby tieto trvalo zvyšovali produktivitu Vašej prevádzky a zlepšovali pracovnú ergonómiu.