Stanovenie problému / analýza situácie

Existuje veľa možností prepravovania tovarov. Už v prípade prepravy obrobku z bodu A do bodu B prichádzajú teoreticky do úvahy pásové dopravníky, prepravné systémy bez vodiča alebo vysokozdvižné (stohovacie) vozíky. Nedá sa jednoznačne povedať, ktoré riešenie je najlepšie. Na základe našich skúseností získavaných desiatky rokov, majú používatelia často problém vymenovať svoje požiadavky. Z toho dôvodu zanalyzujú naši poradcovia spolu s Vami na začiatku spolupráce situáciu priamo u Vás. Toto predstavuje základ pre vývoj Vášho optimálne intralogistického riešenia.

Objasnenie potrieb / špecifikácia požiadaviek

 

Optimálne intralogistické riešenie je stopercentne orientované na potreby používateľa. Pre každý projekt navrhneme individuálnu špecifikáciu požiadaviek. Pri zisťovaní potrieb sa sústredíme na to dôležité a podstatné, ale tiež sa zameriavame na trendy budúcnosti. Zárukou tohto je, že intralogistické riešenie, ktoré pre Vás vyvinieme v súčasnosti, bude vyhovovať Vašim požiadavkám aj v budúcnosti. Takto sa môžete spoľahnúť na to, že Vaše investície majú budúcnosť.

 

Hľadanie nápadov / koncepcia

Počas všetkých tých rokov, čo ponúkame intralogistické riešenia, sa objavilo množstvo nápadov a prístupov. Pri hľadaní nápadov v rámci prípravy koncepcie sa naši poradcovia nespoliehajú len na úspešne dokončené projekty, ale neustále komunikujú aj s kolegami z iných tímov. A súčasne sme v neustálom kontakte s našimi zákazníkmi. Výsledkom sú intralogistické riešenia s optimálnym úžitkom pre zákazníka – ak si to projekt vyžaduje, tieto riešenia sú kreatívne.