1

Činnosti v intralogistike

Rovnako ako naši zákazníci, aj my v intralogistike vsádzame na kvalitu TORWEGGE. Naše kolesá, valčeky, a dopravnú techniku používame aj pre vlastnú vnútropodnikovú logistiku. O tok materiálu v našej firme a jeho optimalizáciu sa stará oddelenie intralogistiky, kde momentálne pracuje dvanásť kolegovo. Aké úlohy majú, vám vysvetlíme tu.

02/18/2020
by Vanessa Dumke

 

Daniel Derksen pracuje na našom oddelení intralogistiky už dva ako konštruktér a o svoje práci hovorí, že sa nikdy nenudí. Ale čo vlastne robí celý deň?

Čo je intralogistika?

Intralogistika zahŕňa organizáciu a riadenie všetkých tokov materiálu a informácií vo firme. Cieľom je zaručiť hladkú a efektívnu súhru všetkých aktérov, ktorí sa podieľajú na toku materiálu.

Intralogistika zahŕňa nasledujúce úlohy:

  • vývoj riešení pre tok materiálu,
  • sledovanie,
  • controlling,
  • overenie ekonomickej efektivity
  • a riadenie toku materiálu.

Činnosti v intralogistike u TORWEGGE

U TORWEGGE je oddelenie intralogistiky na jednej strane zodpovedné za zásobovanie výroby, expedíciu tovarov a predajňu dielov a riešení. Na druhej strane zaručuje efektívny tok materiálu medzi príjmom tovaru a skladom. Pritom naši zamestnanci využívajú komponenty a systémy, ktoré ponúkame aj externe. V podstate je TORWEGGE sám sebe zákazníkom.

Činnosti v intralogistike môžeme členiť nasledujúcim spôsobom:

  • Optimalizácia toku materiálu
  • Automatizácia v intralogistike

Optimalizácia toku materiálu

Vo výrobe sú neustále potrebné jednotlivé diely. Hotové komponenty a systémy sa musia dohľadať a zoskupiť podľa objednávky a pripraviť pre vyexpedovanie alebo predaj. Aby bol správny materiál v správnom čase na správnom mieste, navrhujú naši zamestnanci intralogistické systémy, dohliadajú na zavedené riešenia a neustále pracujú na ich zlepšovaní.

Daniel Derksen tiež vyvíja a montuje napríklad prototypy samostatných a pojazdových kolies alebo dopravné techniky, ktoré ďalej optimalizujú náš tok materiálu. Na tento účel navrhuje konštrukčné diely a kolegovia vo výrobe ich potom vyrobia.

Automatizácia v intralogistike

V dôsledku našej celkovej intralogistiky zohráva automatizácia čoraz významnejšiu úlohu. Náš prepravný systém bez vodiča TORsten je pritom naším najusilovnejším pomocníkom. Ako konštruktér sa Daniel Derksen stará o zlepšovanie a ďalší vývoj riešení automatizácie. Konštruuje súčasti pre príslušenstvo ako sanice a dokovacie stanice pre palety.

Sem a tam pracuje Daniel Derksen a jeho tím tiež na napínavých projektových prácach v súvislosti s TORsten. Okrem iného preňho skonštruovali valčekovú dráhu a vyvinuli scenár, s ktorým bol prepravný systém bez vodiča predvedený na testovacích dňoch IFOY a na LogiMAT 2019.

Kariéra v intralogistike u TORWEGGE

Intralogistika je činnosť, ktorá má mnoho podôb a zahŕňa ako teoretické, tak aj praktické úlohy. Každý, pre koho je v práci dôležitá rozmanitosť a je dobrý v elektrotechnike, IT a ekonómii, je tu rozhodne na správnom mieste.

U TORWEGGE z času na čas hľadáme angažovaných a motivovaných zamestnancov pre naše oddelenie intralogistiky. Našim zamestnancom ponúkame nielen profesijnú výzvu, alebo aj dobré vyhliadky.

Prebudili sme Váš záujem? Sledujte nás na Facebooku alebo Xing a získate vždy najnovšie aktuality o našich voľných pracovných miestach. Naša referentka personálneho oddelenia Julia Schäfer sa Vám bude ochotne venovať, pokiaľ budete mať nejaké otázky.

E-mail: Julia.Schaefer(at)torwegge.de

Tel.: +49 521 - 93417 223