1 1

Z týchto výhod profitujú naši zamestnanci

Pri hľadaní odborných pracovníkov sa mnohé firmy a spoločnosti snažia bodovať zaujímavou prácou, oceňovaním a uznávaním zamestnancov, dobrými vyhliadkami. My tiež. Niektoré navyše sľubujú aj „rôzne ďalšie benefity“. My tiež. Na rozdiel od väčšiny podnikov sme ale v tomto bode sme veľmi konkrétni. Prehľad Vám ukáže, čo ponúkame našim zamestnancom.

02/18/2020
by Vanessa Dumke

 

Kto každý deň chodí na osem hodín do práce, ten chce mať spravidla aj prácu, ktorá ho baví. U TORWEGGE zamestnávame pracovníkov v rôznych profesiách, takže môžeme ponúknuť vhodné miesto ľuďom s najrôznejšími záujmami. Ale my neponúkame len napínavé a zmysluplné pracovné miesta, ale tiež bezpočet ďalších benefitov, ktoré osladzujú život našim zamestnancom.

Hodnotná činnosť

Kto pracuje u TORWEGGE, môže sa spoľahnúť na to, že mu už čoskoro bude zverená zodpovednosť. To znamená, že si naši zamestnanci môžu voľne rozdeliť úlohy a podľa svojich kompetencií môžu robiť vlastné rozhodnutia. Dokonca naši učni majú možnosť realizovať v projektoch vlastné nápady. Týmto spôsobom vznikol napríklad náš diy magazín a rôzne videá a produktoch a spoločnosti

Ďalšie vzdelávanie a školenie

Aj napínavé a zodpovedné úlohy sa pre niektorých zamestnancov stanú jedného dňa rutinou. Aby motivácia a radosť pri práci netrpeli kvôli nude, podporujeme našich odborníkov, pokiaľ si to želajú. Pri každoročných rozhovoroch s nadriadenými môžu vyjadriť svoje priania a potom sa hľadajú perspektívy. Na tomto základe pomôžeme našim zamestnancom prostredníctvom cieleného ďalšieho vzdelávania, aby dosiahli svoje ciele a mohli sa ďalej rozvíjali.

Dve pevné súčasti našej ponuky ďalšieho vzdelávania tvoria kurzy angličtiny a interné školenia pre odbyt a vedúcich pracovníkov.

Férové rámcové podmienky

Ale ani tie najúžasnejšie úlohy neprinesú zamestnancom trvalé šťastie, ak nesúhlasia rámcové podmienky. Preto sme zostavili celkový balíček, ktorým sa môžeme pochváliť:

  • Finančné otázky: Všetkým našim zamestnancom vyplácame férový základný plat podľa taríf odborov Severné Porýnie-Vestfálsko pre veľkoobchod a zahraničný obchod, pri ktorom automaticky dodržujeme všetky zvýšenia tarify. Okrem toho dávame našim zamestnancom podiel na úspechu firmy a vyplácame bonusy pri dobrých hospodárskych výsledkoch. U TORWEGGE máme tiež podnikové penzijné pripoistenie a ďalšie príspevky. Okrem toho majú naši zamestnanci cez špeciálny portál prístup ku zľavovým kódom rôznych spoločností a môžu tak ušetriť, keď nakupujú napríklad oblečenie, športovú výbavu alebo technické produkty.
  • Vyváženie práce a osobného života: Zamestnanci na plný pracovný pomer pracujú 38,75 hodín týždenne, čo znamená, že všetci zamestnanci majú v piatok od 13:30 voľno. Nepracujeme na zmeny – ani vo výrobe alebo v sklade. Okrem voľného piatkového popoludnia každému zamestnancovi prináleží 30 dní dovolenky.
  • Infraštruktúra: Do TORWEGGE sa dostanete aj s prostriedkami verejnej hromadnej dopravy. Ale kto chce prísť s autom, môže bezplatne využiť parkovisko na našom pozemku.

Dobré a isté perspektívy

Sústavne vytvárame nielen predpoklady pre to, aby sa naši zamestnanci cítili dobre, ale tiež ponúkame dlhodobé perspektívy a pracovné miesta. O vytváranie trvalých hodnôt sa usilujeme nielen v súvislosti s ekonomickou efektivitou našej spoločnosti. Sme toho názoru, že pocit istoty prispieva k spokojnosti zákazníkov.

TORWEGGE existuje už viac ako 60 rokov ako ekonomicky zdravá firma. Po celú túto dobu sme prispôsobovali portfólio produktov a služieb meniacim sa potrebám našich zákazníkov, prenikali do nových oblastí činností a rástli sme. Začínali sme ako obchodník so samostatnými a pojazdovými kolesami a za tú dobu sa z nás stal poskytovateľ intralogistických riešení. Momentálne sme na ceste stať sa technologickou spoločnosťou.

TORWEGGE neustále ďalej rozvíjame a vytvárame tak základ pre ďalší rast a zabezpečenú profesijnú budúcnosť našich zamestnancov.

Vzájomne a na rovnakej úrovni

Naši zamestnanci však majú pociťovať nielen istotu, ale tiež pohodu a uznanie. Uznanie sa u nás prejavuje už v malých gestách: Prvý pracovný deň dostane každý zamestnanec kyticu. Na Veľkú noc a na Mikuláša rozdávame všetkým malú čokoládovú pozornosť.

Nielen pri zvláštnych príležitostiach, ale každý deň, spolu jednáme ohľaduplne a rozhovory vedieme ako rovný s rovným.

V našej firme máme ploché hierarchie, čo znamená, že dokonca ani vedenie firmy nesedí za zatvorenými dverami a je nedosiahnuteľné. Je v neustálom kontakte so zamestnancami z rôznych oddelení a najmä pri strategických rozhodnutiach zvažuje názor tých, ktorí s danými témami prichádzajú do styku každý deň.

Uchádzať sa o miesto

U TORWEGGE z času na čas hľadáme angažovaných a motivovaných zamestnnacov. Prebudili sme Váš záujem? Sledujte nás na Facebooku alebo Xing a získate vždy najnovšie aktuality o našich voľných pracovných miestach. Naša referentka personálneho oddelenia Julia Schäfer sa Vám bude ochotne venovať, pokiaľ budete mať nejaké otázky.

E-mail: Julia.Schaefer(at)torwegge.de

Tel.: +49 521 - 93417 223

 

Recent Articles