1

Možnosti zamestnania vo výrobnej prevádzke

TORWEGGE je známy ako výrobca a dodávateľo samostatných a pojazdových kolies a dopravnej techniky. To ale neznamená, že všetci naši zamestnanci pracujú vo výrobe. Niektorí áno. Ale možnosti zamestnania vo výrobnej prevádzky, ak je tá naša, sú tak rozmanité, že aj my máme občas problém všetky ich vymenovať. Tu nájdete prehľad.

02/18/2020
by Vanessa Dumke

 

Je zrejmé, že výrobná prevádzka zamestnáva pracovníkov vo výrobe a montáži. Nakoniec, niekto musí vyrobiť to, čo sa bude predávať. A tiež v dobe automatizácie to nejde úplne bez ľudí.

Ale tým to nie je vyriešené. U TORWEGGE pracuje okrem výroby v ôsmych základných oblastiach viac než 140 ľudí. 

Skladová logistika

Naši odborníci na skladovú logistiku a naši odborní skladníci sa starajú o poriadok v našich stavoch zásob. V sklade v Bielefelde kontrolujú príjem tovarov, kompletizujú objednávky a riadia expedovanie tovarov. Pritom nie sú zodpovední len za spracovávanie objednávok od zákazníkov, ale tiež zásobujú montáž potrebnými dielmi.

Počet: 33
Vlastnosti a schopnosti: Dôkladnosť, telesná zdatnosť, schopnosť tímovej spolupráce

Obchodní referenti

Naši obchodní referenti majú prehľad o prianiach zákazníkov. Každý z nich sa v spolupráci s oblastným vedúcim predaja stará o stálu skupinu zákazníkov. Jednou z ich hlavných úloh je kalkulácia cien a vypracovanie ponúk.

Počet: 30
Vlastnosti a schopnosti: Láska k číslam, znalosti programov balíka Office, radosť z kancelárskej práce

Obchodní zástupcovia

Kolegovia z obchodného zastúpenia sú v pravidelnom kontakte so zákazníkmi. Navštevujú ich, radia im ohľadne našich produktov, ktoré predávajú. Ich práca je základom toho, aby naši pracovníci vo výrobe mohli dodávať riešenia presne na mieru. Starostlivosť o zákazníkov prebieha v spolupráci s obchodnými referentmi.

Počet: 14
Vlastnosti: Silné komunikačné schopnosti a schopnosť presvedčovania, orientácia na zákazníka, chuť pracovne cestovať

Nákup

Na to, aby ste mohli vôbec niečo vyrábať, potrebujeme rôzne komponenty a materiál, napríklad skrutky, matice, guma alebo plast. Naši nákupcovia zabezpečia všetky tieto veci. Samostatne vyvíjajú nákupné stratégie a realizujú ich. K tomu tiež patria jednania s našimi dodávateľmi.

Počet: 6
Vlastnosti a schopnosti: strategické myslenie, povedomie o riziku, organizačný talent

Účtovníctvo

Bez riadneho účtovníctva a platobných transakcií nemôže existovať žiadna firma. V našich radoch preto máme finančných účtovníkov, ktorí majú naše financie neustále pod kontrolou. Spracovávajú všetky účtovné prípady našej spoločnosti, starajú sa o elektronický platobný styk a pripravujú účtovné uzávierky.

Počet: 4
Vlastnosti: ekonomické a matematické myslenie, suverénne zaobchádzanie s finančnými programami

Marketing a manažment produktu

Pokiaľ ide o úpravu produktu a médií, vývoj strategických koncepcií komunikácie, akcie a veľtrhy, v centre všetkého diania sú naši marketingoví a produktoví manažéri. Prezentáciu pre verejnosť majú pevne vo svojich rukách od konceptu až po realizáciu. Navyše k ich úlohám patrí prieskum a analýza trhu.

Počet: 6
Vlastnosti a schopnosti: Silné komunikačné schopnosti, kreativita, strategické myslenie

Informatika

Veľká časť procesov v našej spoločnosti je podporovaná počítačovými programami. Naši špecializovaní informatici sa starajú o to, aby IT infraštruktúra fungovala správne alebo aby poruchy boli aspoň rýchlo odstránené. Vyznajú sa vo všetkých systémoch, ktoré používame, a pomáhajú všetkým kolegom zo všetkých oddelení v IT otázkach.

Počet: 4
Vlastnosti a schopnosti: Znalosti IT a programovaia, schopnosť pracovať v tíme, flexibilita

Vedení projektov Intralogistics

Komplexné intralogistické projekty, ako je vývoj dopravných zariadení u nás, spracovávajú tímy pozostávajúce z viacerých osôb. Každý tím má nadriadeného projektového vedúceho, ktorý má prehľad o všetkých aktivitách od začiatku do konca. Projektový vedúci nesie zodpovednosť za technickú realizáciu riešenia a špecifikáciu komponentov, ktoré budú použité.

Počet: 5
Vlastnosti a schopnosti: technické know-how, schopnosť vedenia, organizačný talent

Kariéra u TORWEGGE

U Torwegge existuje veľa možností, ako uplatniť svoje schopnosti a záujmy. Prebudili sme Váš záujem? Informácie ku kariérnym možnostiam v našej spoločnosti sú na stránke „Kariéra“ tejto webovej stránky. Pravidelne hľadáme motivovaných odborníkov, ktorí majú chuť spolupracovať na vývoji intralogistických riešení. Každý rok vzdelávame niekoľko učňov a študentov, ktorých potom tiež radi prevezmeme do stáleho pracovného pomeru.

Naša referentka personálneho oddelenia Julia Schäfer rada, aj osobne, odpovie na otázky k možnostiam zamestnania v našom výrobnom závode. Záujemcovia sa na ňu môžu jednoducho obrátiť e-mailom na Julia.Schaefer(at)torwegge.de alebo telefonicky na +49 521 - 93417 223.

Sledujte nás na Facebooku alebo Xing, aby ste mali o nás ako zamestnávateľovi aktuálne informácie.