1

Uvádzame kariéry do pohybu

Z Bielefeldu do sveta: U nás sa všetko krúti okolo kolies, valčekov a ďalších komponentov pre dopravnú techniku, ako aj kompletné intralogistické systémy. Päť pobočiek v Európe vytvára medzinárodné prostredie, v ktorom sa nikdy nenudíte.

02/18/2020
by Vanessa Dumke

 

Ako všestranná prevádzka, ktorá ponúka praktickú časť postsekundárneho vzdelávania, ponúkame hneď päť rôznych profesií. Či už ako odborný pracovník skladovej logistiky, obchodný referent/referentka pre veľkoobchod a zahraničný obchod, odborný informatik/informatička pre vývoj aplikácií alebo grafik/grafička – na osobnú zodpovednosť sa tu kladie veľký dôraz.

Noví Torweggiáni – tak hovoríme našim zamestnancom – sú od začiatku integrovaní ako plnohodnotní členovia tímu. „Chceme podporovať samostatnosť našich učňov, pretože už čoskoro sami preberajú zodpovednosť za mnoho úloh a projektov,“ zdôrazňuje naša referentka personálneho oddelenia Julia Schäfer. Najmä podnikové ďalšie vzdelávanie má u nás veľkú hodnotu. Tak napríklad finančne podporujeme ďalšie vzdelávanie po ukončení odborného vzdelania.

S aktuálnym podielom učňov vo výške sedem percent sústavne vzdelávame odborníkov zajtrajška. Pritom pri výbere mladých ľudí nie sú rozhodujúcim kritériom školské známky: „Oceníme, keď sú kandidáti otvorení, komunikatívni a bystrí. Takýmto chceme ponúknuť perspektívu a pomôcť im v ich rozvoji,“ hovorí Schäfer.