1 1

Ergonomické pracoviská: Príhovor

Počet dní, kedy nemeckí zamestnanci strávia na nemocenskej, priamo volá po ergonomickejších pracoviskách – predovšetkým v logistike. Musia za to zodpovedať zamestnávatelia? Komentár.

02/18/2020
by Vanessa Dumke

 

Bolesti a ťažkosti s chrbtom spôsobujú v Nemecku 35 miliónov dní na nemocenskej za rok 2018, uvádza správa zdravotnej poisťovne DAK. Tri štvrtiny všetkých pracujúcich ľudí trpia bolesťami, takmer 15 percent už viac ako tri mesiace. Štatistiku vedú zamestnanci v sklade. Neustále zdvíhanie a premiestňovanie ťažkých predmetov silno zaťažuje kosti, svalstvo a šľachy, najmä pri nesprávnom držaní tela. Zamestnávatelia tu môžu, ba priam musia, niečo urobiť. V záujme ich zamestnancov, ale tiež vo vlastnom záujme.

Keď chýbajú ľudia, je to drahé. Buď sa nestíha práca alebo ju musia urobiť kolegovia, u ktorých potom narastá riziko prepracovanosti alebo vyššej pravdepodobnosti pochybenia. Oboje je zlé pre tržby. Nemecký Spolkový ústav pre ochranu zdravia a bezpečnosti pri práci a pracovné lekárstvo vypočítal, že v roku 2017 jeden jediný deň absencie z dôvodu ochorenia stál nemeckú ekonomiku 203 eur. Keď to vynásobíme 35 miliónmi, potom dostaneme závratnú sumu.

Automatizácia v popredí

V týchto súvislostiach znie volanie po automatizácii jednoduchých a namáhavých činností úplne logicky. Už existujú odvetvia, v ktorých množstvo pracovných úkonov už nevykonávajú ľudia. Takýmto príkladom je automobilový priemysel. Nebudeme si však nič predstierať: Automatizácia tiež stojí peniaze – a to skutočne veľa peňazí. Čo si môžu dovoliť veľké koncerny ako automobilky, to väčšina nemeckých podnikov nedokáže financovať. Nemecká ekonomika je vlastne z celkového hľadiska postavená na malých a stredných podnikoch. K tomu sa pridáva skutočnosť, že úplnú automatizáciu nie je možné dosiahnuť zo dňa na deň. Požiadavka automatizácie je preto úplne logická, ale bolo by naivné si myslieť, že je to možné uskutočniť za krátku dobu. Nehľadiac na fakt, či je vôbec žiaduce úplne nahradiť ľudí strojmi.

Momentálne nám ekonomika aj tak ukazuje niečo iné: Pre výrobný priemysel ešte nikdy nebolo tak dôležité a zároveň tak ťažké, nájsť zamestnancov. Človek ako pracovná sila bol a je veľmi cenný. O to dôležitejšie je, aby svoje úlohy mohol vykonávať spoľahlivo a trvalo. Preto musia byť vytvorené pracovné podmienky, ktoré mu ušetria prácu a sily, namiesto toho, aby oho telesne a mentálne zaťažovali.

Zdraví zamestnanci sú spokojnejší

Tu je kľúčovým slovom ergonómia. Ergonómia v súvislosti s pracoviskom znamená pracovné podmienky, ktoré sú vhodné pre ľudí. Len tak mimochodom, vytvoriť takéto podmienky nie je len obyčajná láskavosť od zamestnávateľov, alebo podľa nemeckého nariadenia o pracoviskách je to tiež ich povinnosť. Toto nariadenie určuje, že pri vytváraní pracoviska je nutné zohľadniť ako telesné faktory ako je sila, výška a vek, tak aj mentálne aspekty ako je vykonateľnosť, spokojnosť a znesiteľnosť. Vo svojej podstate to vedie k vyššej ekonomickej efektivite firmy, pretože zdraví a spokojní zamestnanci dosahujú najlepšie výsledky a zostanú firme dlho zachovaní.

Ale je fakt, že sa toto myslenie pomaly začína presadzovať. My ako špecialista na intralogistiku evidujeme nárast dopytu po ergonomických riešeniach. Ale že to trvalo. Už pred 60 rokmi si spoločnosť TORWEGGE predsavzala, že sa bude zaoberať ergonómiou. A až v súčasnosti, v dobe nedostatku pracovných síl a demografických zmien sa o tom vo firmách hovorí čoraz viac. Do kancelárií sa nakupujú výškovo nastaviteľné písacie stoly a ergonomické stoličky, do výrobných hál výškovo nastaviteľné montážne jednotky a zdvíhacie stoly, do logistických centier plošinové vozíky s kolieskami s ľahkým chodom. To je tiež dobre. A len tak ďalej. Pretože momentálne nepotrebujeme žiadne roboty, ktoré pracujú ako ľudia. Potrebujeme ľudí, ktorí dlhodobo pri práci majú tak nízke výpadky z dôvodu vysokej záťaže na pracovisku ako roboti. To je možné dosiahnuť tak, že pevnou súčasťou firemnej politiky sa stane manažment zdravia zamestnancov.

Ešte pár slov adresovaných skeptikom a sporovlivcom: Áno, ergonomické vybavenie pracovísk nie je zadarmo. Ale pozrite si vývoj dní strávených na nemocenskej vo Vašej firme. My vieme, že keď peniaze neinvestujete teraz, neskôr to bude stáť oveľa viac. Investujte teraz do zdravej budúcnosti Vašich zamestnancov – a Vašej firmy.

 

Recent Articles