1 1

Plne automatický transportný systém pre montáž hracích automatov

Pri hľadaní plne automatického transportného systému pre montáž hracích automatov výrobca adp Gauselmann zohľadnil expertízu spoločnosti TORWEGGE.

02/18/2020
by Thorsten Burgard

Poradiť namiesto predať

Technologický vývoj, zmenené požiadavky zákazníkov a nárast predaja podniky pravidelne núti prehodnotiť a upraviť svoje interné procesy. Štrukturálne zmeny a doplnenie alebo výmena technických systémov často zvyšujú efektivitu. Výber správneho riešenia avšak vyžaduje množstvo know-how. To mnohým výrobným podnikom chýba – ich hlavnou činnosťou koniec koncov nie je optimalizácia procesov, ale výroba. Preto sa výrobca hracích automatov adp Gauselmann GmbH pri hľadaní vhodných riešení obrátil na nás. Týmto zákazníkom sme sa intenzívne zaoberali a vykonali sme rozsiahle poradenstvo. Na jeho základe sme vyvinuli rýchly a priestorovo úsporný systém riadenia montáže pre novú montážnu halu na pracovisku vývoja vo východovestfálskom Lübbecke.

adp Gauselmann je dcérskou spoločnosťou skupiny Gauselmann a zaujíma vedúce postavenie na trhu v oblasti vývoja, výroby a predaja hracích automatov. V závode v Lübbecke tento výrobca vyvíja a vyrába v ôsmich halách hracie automaty so smejúcim sa žltým slnkom, ktoré možno poznáte z herní a reštaurácií. Potom, čo tento východovestfálsky výrobca rozšíril svoje oddelenie konfigurácie o ďalšiu montážnu halu, hľadal vhodný systém pre tok materiálu vo firme. Požadoval plnoautomatizovaný prepravný systém, ktorý by s čo najnižšími nákladmi a bez rizika vyriešil všetky požiadavky na intralogistiku a navyše zaručoval bezproblémové pripojenie na dopravné zariadenia poskytovateľa logistických služieb.

Tento projekt bol naozaj zložitý a výrobca adp Gauselmann preto využil naše komplexné poradenstvo. Klaus Lange, vedúci oddelenia výroby konečných zariadení v spoločnosti adp Gauselmann GmbH, vysvetľuje prečo: „Potrebovali sme podporu učineného odborníka v oblasti intralogistiky, aby sme našli vhodné riešenie pre optimálny tok materiálu.“ Presvedčili sme nie len fundovanými odbornými znalosťami o kolesách, kolieskach, valčekoch, manipulačnej a transportnej technike, ale aj našim poradenstvom na vysokej úrovni. Naši obchodní referenti strávili mnoho času identifikovaním potrieb spoločnosti adp Gauselmann. Vo forme komplexného systému riadenia montáže sme predložili koncept, ktorý výrazne zjednodušuje montážne práce a dopravu hracích automatov, a ktorý obstojí aj v budúcnosti.

Poradenstvo čerpajúce z osvedčených postupov

Už od roku 2012 dodávame pre tohto výrobcu hracích automatov dopravné systémy. „Vďaka úzkej spolupráci v minulosti sme už mali vytvorenú dlhotrvajúcu vzájomnú dôveru, na základe ktorej sme mohli zrealizovať takto rozsiahly projekt“, vraví Lange. Výzva pre nás spočívala v tom, ako zladiť tok materiálu, procesy a výber systému s určenými cieľmi. Celkom na začiatku vývoja riešenia spoločnosť adp Gauselmann len hrubo načrtla, čo bude musieť nový systém dokázať. „Vedeli sme len to, koľko automatov chceme zamontovať a prepravovať,“ spomína Lange. „Ako tento cieľ dosiahneme, bolo na nás.“

V prvej fáze projektu si naši obchodní zástupcovia najskôr urobili počas pravidelných návštev presnejšiu predstavu o intralogistických výzvach priamo na mieste. Následne sa uskutočnili rozsiahle poradenské a konzultačné sedenia. V tomto rámci prezentovali naši zamestnanci aj výkresy, náčrty, fotografie a videa podobných zariadení a hovorili o skúsenostiach s týmito riešeniami. Týmto spôsobom boli zrejmé výhody a nevýhody rôznych systémov. „Rýchlo sme si všimli, že hovoria ľudia s hlbokými odbornými znalosťami,“ vraví Lange.

Kompetentné poradenstvo

Nezodpovedané otázky boli vyjasnené v nasledujúcich jednaniach. „Obchodných zástupcov TORWEGGE sme nezažili ako klasických predajcov, ale skôr ako sparring partnerov, ktorí urobia všetko pre to, aby bol projekt realizovaný rýchlo a úspešne,“ hovorí Lange. Z každého jednania dostala firma adp Gauselmann protokol. „Vždy sme boli dokonale informovaní a mohli sme rekapitulovať výsledky a interne o nich diskutovať.“

Firma adp Gauselmann bola do všetkých procesov zapojená aj počas realizácie. Pritom pravidelne dochádzalo k osobnej výmene informácií: „Mali sme možnosť, kedykoľvek si nechať zohľadniť naše želania alebo požiadavky,“ hovorí Lange.

Rýchlejšia kompletizácia automatov

Následne sa nainštalovalo riešenie na mieru, pozostávajúce z rôznych komponentov, ktoré sú vzájomne prepojené podľa nášho stavebnicového princípu TORWEGGE a spĺňajú najvyššie štandardy kvality. Konfiguračný úsek montážnej haly je vybavený 15 pracovnými plošinami pre inštaláciu hracích a výherných automatov, sedem na ľavej strane a osem na pravej strane. Na začiatku konfigurácie zariadenia dopravia mechanici vyrábané zariadenie pomocou zdvíhacieho vozíka na jednu z plošín. Na nej namontujú technológiu balíkov hier a technológiu na spracovanie peňazí, a kompletne namontujú skriňu v ergonomickej pracovnej výške.

Okolo pracovných plošín prebieha automatický systém toku materiálu v tvare U. V tomto prípade ide o akumulačný reťazový dopravník so zdvihom, ktorý kompletne zmontované zariadenia automatiky posunie a dopravuje v smere k logistickému centru. Vďaka novému zariadeniu už mechanici viac nemusia ručne manipulovať s automatmi. So zvýšenou rýchlosťou dopravovania je celý pracovný proces efektívnejší. „Systém riadenia montáže ponúka zreteľné zvýšenie výkonu v porovnaní s našim dopravným zariadením, ktoré sme doteraz používali. V porovnaní s manuálnym prepravovaním v ostatných halách je automatické prepravovanie navyše aj výrazne praktickejšie,“ zhrňuje Lange.

Prekríženia medzi akumulačným reťazovým dopravníkom so zdvihom a montážnymi plošinami sme vybavili 90° zatáčkami, aby zariadenia bolo možné prepravovať z montážnej haly smerom k logistickému centru. Na konci pravej montážnej linky je okrem toho nainštalovaný otočný tanier. Ten premiestňuje výherné automaty, ktoré prichádzajú z výroby, aby sa mohli z ľavej a pravej linky správne nasmerovať a prepraviť do logistického centra. Pre koordináciu prednosti v jazde, keď automat odchádza z montážnej plošiny a súčasne sa ďalšie zariadenie nachádza na akumulačnom reťazovom dopravníku, sa používa špeciálny softvér, ktorý riadi túto prednosť v jazde.

Spolupráca v dôvernej atmosfére

Prvú údržbu sme ešte vykonávali sami a teraz ju už prevzalo oddelenie údržby firmy adp Gauselmann. „Zariadenie funguje veľmi spoľahlivo,“ potvrdzuje Lange. Pre prípad, že sa vyskytnú nejaké otázky, má spolu so svojím tímom prideleného stáleho obchodného zástupcu a tiež sa môže kedykoľvek obrátiť na obchodných referentov v kancelárii.

Vďaka podrobnému úvodnému poradenstvu a plánovaniu prebiehali vývoj a implementácia systému hladko. Lange teda úplne pozitívne zhrňuje: „Rovnako ako v minulosti, aj pri tomto projekte sme mali s TORWEGGE dobré skúsenosti. Kompletná realizácia sa uskutočnila vo veľmi otvorenej atmosfére plnej vzájomnej dôvery.“ Počas intenzívnej výmeny názorov vo fáze konzultácií hneď aj vznikali nápady pre ďalšiu spoluprácu.

Recent Articles