1

Sériová výroba prepravného systému bez vodiča

Už je to tu: Prvá kúpna zmluva na niekoľko prepravných systémov bez vodiča (AGV) typu TORsten bola podpísaná. Jedna veľká nemecká automobilka si u nás objednala prepravné vozidlá s autonómnou navigáciou. Spolu s prvou uzavretou zmluvou v Bielefelde teraz začína sériová výroba prepravného systému bez vodiča, ktorý je ovládaný robotickými príkazmi. Okrem TORsten máme ďalšie nápady, ako môže robotika a digitalizácia automatizovať logistické procesy. Preto by sme tiež chceli zamestnávať viac ľudí vo vývoji a výrobe.

02/18/2020
by Vanessa Dumke

„Nám sa už podaril prechod na technologickú firmu,“ sumarizuje náš CEO Uwe Eschment. Dokladom toho je AGV TORsten. Len v priebehu dvoch rokov sme z ručne ovládaného zdvíhacieho vozíka s ojnicou vyvinuli vysoko technologické prepravné vozidlo. Je riadené robotickými príkazmi a dokáže interagovať s ostatnými ľuďmi a inými strojmi.

Automobilka automatizuje výrobu

Jeden veľký nemecký výrobca si teraz objednal prvé jednotky TORsten: Automatizuje tak ďalšiu časť trasy materiálového toku vo výrobe. Pri plnení svojich úloh všetky prepravné systémy bez vodiča spolupracujú a autonómne si vyhľadávajú najefektívejšie trasy halou. Pred uvedením do prevádzky sme vozidlá naprogramovali tak, aby poznali svoje prostredie a úlohy. „Sme hrdí na to, že sa zákazník po dôkladnom vyskúšaní rôznych ponúk rozhodol pre náš produkt,“ hovorí Eschment.

Ďalší rozvoj automatizácie v intralogistike

V Bielefelde teraz začína sériová výroba prepravných systémov bez vodiča. Zo strany veľkých domácich a zahraničných firiem sme už zaznamenali množstvo ďalších dopytov. „Sme na ceste rastu a TORsten budeme v každom prípade naďalej konštruovať u nás,“ oznamuje Eschment. To tiež znamená, že počas krátkej doby ďalej rozšírime výrobu a budeme hľadať nových kolegov – najmä programátorov C++ a mechatronikov. S novo vytvorenými miestami by sme ako technologická firma chceli tiež podporovať príťažlivosť východovestfálského regiónu ako sídla zamestnávateľov odborných pracovných síl s dobrým vzdelaním. „Kto u nás pracuje, rozhodujúcim spôsobom prispieva k úspechu našej firmy a k automatizácii v intralogistike. Sme si istí, že naše vozidlá zaujmú pevné miesto vo vnútropodnikovom toku materiálu,“ hovorí Eschment.